top of page

Med barnen och
hjärtat på rätt plats.

Hemnovia erbjuder trygga, erfarna och kompetenta jour – och familjehem för både barn och vuxna

Läs mer om oss
Bli familjehem
Frågor & Svar

Med tillstånd ifrån

Vi är medlemmar i

Vad vi erbjuder

Hemnovia erbjuder trygga, erfarna och kompetenta jour - och familjehem för både barn och vuxna.

 

De utmaningar som vi arbetar med skiljer sig för varje placering, eftersom människan mitt i alltid är unik, med helt egna förutsättningar att ta till sig stöd och behandling. Därför gör vi alltid en individuell bedömning i alla våra uppdrag.

Inom Hemnovia arbetar familjehemskonsulenter som är utbildade socionomer med erfarenhet inom olika arbetsområden som socialtjänst, institutionsvård, kriminalvård, familjemottagning, HVB-verksamhet, integrationsarbete samt missbruk – och hedersproblematik.

 

Vi har både kunskap och erfarenhet i att handleda samt utreda familjehem. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och deltar därmed regelbundet vid olika utbildningar och seminarier.

 

Hemnovia har även ett nära samarbete med utbildade psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter.

Vid placeringsförfrågningar

Vänligen ring följande telefonnummer eller mejla till familjehem@hemnovia.se

Önskar du komma i kontakt med oss efter kontorstid och helger?

Vänligen ring våra journummer för respektive kontor

vehicle on road in the middle of city wi

Region Göteborg - Huvudkontoret

Telnr: 076-701 64 54 | Jour: 073-878 39 52

aerial photography of buildings_edited.j

Region Stockholm

Telnr: 073-924 88 95 | Jour: 073-924 88 95 

Malmo, sverige, Sweden, architecture, sk

Region Malmö

Telnr: 070-499 61 93 | Jour: 073-612 76 12

Aktuellt hos oss

Föreläsning om självskadebeteende och ätstörningar

Under hösten erbjuder vi på Hemnovia i samarbete med Shedo en onlineföreläsning om självskadebeteende och ätstörningar. Under föreläsningen får ni ta del av fakta och myter, kunskap kring bemötande samt hur man som närstående kan bemöta och hjälpa drabbade. Ni får även ta del av föreläsarens egenberättelse om att ta sig ur ett självdestruktivt beteende. Föreläsningen sker digitalt under cirka 1,5 timme.

 

Som familjehem hos Hemnovia betalar ni ingenting för föreläsningen och ni behöver heller inte ha en pågående placering genom oss för att få delta. Föreläsningen behöver inte vara relevant för de barn och ungdomar ni eventuellt har just nu utan tycker ni att föreläsningen låter intressant så är ni varmt välkomna att delta.

 

Datum meddelas längre fram när vi vet hur intresset ser ut och intresseanmälan är såklart inte bindande.

 

Anmälning sker senast 30 september till familjehem@hemnovia.se

Aktuellt
bild2.jpg

Värdegrund & vision

Hemnovias värdegrund utgår ifrån familjehemsvård som håller en hög kvalitet. Organisationen vilar på värdegrundsord likt trygghet, kontinuitet, kvalitet och samarbete. Samtliga riktlinjer är av vikt i vårt arbete för att kunna kvalitetssäkra den familjehemsvård vi erbjuder samt skapa goda relationer med de aktörer vi kommer i kontakt med.

Att ha en kontinuerlig och öppen dialog med både socialtjänst och familjehem där gemensamma förhållningssätt och mål formuleras, ser vi som centrala byggstenar i vårt arbete. Att relationen mellan oss och socialtjänsten samt familjehemmet präglas av tillit och överenskommelse skapar förutsättningar för att möta barnets/den unges behov på bästa sätt. Vår vision och strävan är därmed att i varje samarbete utveckla personliga relationer där vår värdegrund genomsyrar vårt arbete.

Vår kompetens

Inom Hemnovia arbetar familjehemskonsulenter som är utbildade socionomer med erfarenhet inom olika områden som socialtjänst, institutionsvård, kriminalvård, familjemottagning, HVB-verksamhet, integrationsarbete samt missbruk – och hedersproblematik.

Vi har både kunskap och erfarenhet i att handleda samt utreda familjehem. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och deltar därmed regelbundet vid olika utbildningar och seminarier. Hemnovia har även tillgång till utbildade psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter.

bottom of page