top of page

Kontakta oss

Vid placeringsförfrågningar

Vänligen ring följande telefonnummer eller mejla till familjehem@hemnovia.se

Önskar du komma i kontakt med oss efter kontorstid och helger? Vänligen ring våra journummer för respektive kontor

vehicle on road in the middle of city wi

Region Göteborg - Huvudkontoret

Telnr: 076-701 64 54 | Jour: 073-878 39 52

aerial photography of buildings_edited.j

Region Stockholm

Telnr: 076-702 64 54 | Jour: 073-878 39 52 

Malmo, sverige, Sweden, architecture, sk

Region Malmö

Telnr: 070-499 61 93 | Jour: 073-612 76 12

Önskar ni komma i kontakt med oss för en placeringsförfrågan eller vill veta mer om vad vi erbjuder och hur vi arbetar?

Tack för ditt meddelande!

Martina Tonjac

Verksamhetschef

Samtliga hembesök eller kontakter med socialtjänsten, familjehemmen eller barnet/den unge journalförs av oss i CareBuilders journalsystem. I slutet av varje månad sammanställer Hemnovia dessa journalanteckningar i form av en månadsrapport grundat på BBIC:s riktlinjer, och postar dessa till ansvarig socialsekreterare.

bottom of page